Абу-Мена (Abu Mena)

Абу-Мена (араб. أبو مينا‎) — стародавнє місто, монастирський комплекс і центр християнського паломництва пізньоантичного Єгипту. Це місто розташоване у 45 км на північний захід від Александрії. Його залишки з 1979 року входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Від стародавнього міста мало що залишилося, але фундаменти великих споруд, таких як одної з найбільших на той час базиліки, збереглися.


Розвиток сільського господарства у навколишніх районах останнім часом привів до різкого підйому рівня грунтових вод, через що багато споруд ділянки обвалилися або стали нестабільними. Через ці проблеми у 2001 році місто було включене до списку об’єктів Світової спадщини під загрозою знищення.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 725
Источник: https://uk.advisor.travel/poi/Abu-Mena-5298

История

Мина Котуанский, христианский мученик, умер в конце III – начале IV века н.э. Сохранившиеся документы V и более поздних веков дают разные версии о его захоронении и последующем заложении церкви в его честь. Интересен тот факт, что тело его везли из Александрии на верблюдах, которых вели в пустыню, находящуюся за озером Мареот. Один из верблюдов, который вёз прах святого, отказался двигаться дальше, несмотря на все попытки заставить его. Это было воспринято как Воля Божья, и те, кто сопровождал тело, захоронили его на этом месте.

Большинство версий сходятся в том, что впоследствии место захоронения было забыто до тех пор, пока его удивительным образом не обнаружил местный пастух. Из эфиопского Священного Писания:

И Господь пожелал показать место погребения святого Мины. И был послан пастух один в пустыню эту. И однажды овца из стада его, будучи больной, пошла к месту этому и в родник небольшой вошла, рядом текущий. Исцелилась сразу она. Увидя это и поняв чудо сотворенное, был восхищен и изумлен пастух. Тогда взял он пыль из святыни этой и, смешав её с водой, нанес на овец своих. Те, кто больными были, исцелились сразу. Так начал он исцелять, и исцелял он всех больных, приходящих к нему.

Слава о даре исцеления пастуха быстро распространилась. Согласно Писанию, император Константин Великий послал свою больную дочь к пастуху для её исцеления. Она и нашла захоронение Мины, после чего император Константин приказал заложить на том месте церковь. (Некоторые версии вместо Константина говорят об императоре Зеноне, жившем в конце V века, однако археологи относят основание церкви к концу IV века). К концу IV века это было главное место паломничества христиан, каждый из которых надеялся на исцеление и другие чудеса.

Во время правления императора Аркадия местный архиепископ, заметив, как десятки верующих теснятся в небольшой церквушке, написал об этом восточному императору. Тот, в свою очередь, приказал расширить сооружение. Это была первая из трех крупных перестроек церкви, которая, в конце концов, была успешно завершена. К концу периода раннего Средневековья Абу-Мина стал главным центром паломничества в Египте.

В 619 году монастырь был захвачен персами, в 639—641 годах — арабами; к IX веку Абу-Мина опустел.

В 1950-1970-х годах близ развалин старого монастыря был построен новый монастырь св. Мины, являющийся в наши дни местом паломничества.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2388
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Історія


Християнський мученик Міна Александрійський помер в кінці 3-го — на початку 4-го століття. Документи 5-го і пізніших століть, що збереглися, подають різні версії про його поховання і заснування церкви на його честь. спільним елементом цих документів є те, що тіло святого вивезли з Александрії на верблюді в пустелю за озером Мар’ют. В один момент верблюд відмовився рухатися далі, не дивлячись на всі спроби примусити його. Це було сприйнято як воля Божа, і ті, хто супроводжували тіло, поховали його на цьому місці.

Більшість версій сходяться в тому, що згодом місце поховання було забуте до тих пір, поки його дивовижним чином не виявив місцевий пастух. З ефіопського Синаксаря:

І Господь побажав показати місце поховання святого Міни. І був посланий пастух один в пустелю цю. І одного разу хвора вівця із стада його пішла до місця цього і обмилася у невеликому джерелі біля цього місця і одразу зцілилася. Побачивши це і зрозумівши диво створене, пастух був захоплений і здивований. Тоді узяв він пил з святині цієї і, змішавши її з водою, наніс на овець своїх. І всі ті овці, що були хворими, одразу зцілилися. Так почав він зціляти, і зціляв він всіх хворих, що приходили до нього.

Слава про дар зцілення пастуха швидко розповсюдилася. Згідно з Синаксарем, сам імператор Костянтин послав свою хвору дочку до пастуха для її зцілення. Вона і знайшла поховання Міни, після чого імператор Костянтин наказав закласти на тому місці церкву. Деякі версії замість Костянтина говорять про імператора Зенона, що жив в кінці 5-го століття, проте археологи відносять заснування церкви до кінця 4-го століття. До кінця 4-го століття вона була важливим центром паломництва християн, кожний з яких сподівався на зцілення та інші чудеса.

Під час правління імператора Аркадія місцевий архієпископ, побачивши, як юрби віруючих тісняться в невеликій церкві, написав про це візантійському імператорові. Той, у свою чергу, наказав розширити споруду. Це була перша з трьох крупних перебудов церкви, що відбулися до нагошо часу. До кінця античного періоду Абу-Мена стала головним центром паломництва в Єгипті.

Абу-Мена була зруйнована в середині 7 століття після арабського завоювання.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2246
Источник: https://uk.advisor.travel/poi/Abu-Mena-5298

Раскопки

Впервые на этом месте раскопки производились в период с 1905 до 1907 гг., в ходе которых были обнаружены довольно крупная базилика, церковь, расположенная поблизости и, видимо, предназначавшаяся для захоронения останков святых, а также римские бани. Позже, к концу 1998 года завершились более длительные раскопки, проводимые при поддержке ИИ. Во время самых последних раскопок была обнаружена большая общая спальня для несостоятельных паломников с отдельным крылом для мужчин, женщин и детей. А комплекс сооружений к югу от знаменитой базилики был, вероятно, местом проживания аббатов (или hegoumenos). Согласно проведенным исследованиям, можно предположить, что известный ксенодохий, постоялый двор для паломников, был изначально кладбищем. Баптистерий, расположенный недалеко от места заложения первой церкви, пережил, по крайней мере, три реконструкции. Также был найден комплекс сооружений для изготовления вин, включая подземные хранилища, который датируется VI—VII вв. н.э.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 990
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Археологічні розкопки

Вперше на цьому місці розкопки проводилися в період з 1905 по 1907 роки, в ході яких були виявлені велика базиліка, менша церква, розташована поруч, що, ймовірно, містила останки святого, та римські лазні.

Триваліші розкопки, що проводилися Німецьким археологічним інститутом, завершилися у 1998 році. Ці розкопки виявили великий гуртожиток для бідних паломників з окремими секціями для чоловіків та для жінок і дітей. На південь від великої базиліки знаходився ще один житловий комплекс, ймовірно призначений для ігуменів. Згідно проведеним дослідженням, велика приймальня для паломників, так званий ксенодохій, спочатку була кладовищем. Біля першої церкви також знаходиться комплекс для хрещення, що пережив принаймні три реконструкції. Також на ділянці був знайдені споруди для виготовлення вин, що включали підземні сховища 6-7 століття.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1245
Источник: https://uk.advisor.travel/poi/Abu-Mena-5298

Современное состояние

В наши дни на территории Абу-Мина находится семь окружённых оградой храмовых комплексов; среди них — Большая базилика (конец V — начало VI века); базилика над гробницей св. Мины (середина V века; в VI веке заменена колоннадным тетраконхом); датированный концом V века восьмигранный баптистерий. За пределами возведённой в конце VI веке крепостной стены — развалины относящихся к VI веку Северной базилики и Восточной церкви.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 448
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Threats


The site of Abu Mena was added to UNESCO’s World Heritage in Danger list in 2001 due to the threat of rising local water tables.This rise in water is due to agricultural development programs aimed at reclaiming the land. The hard clay soil that surrounds the site can support buildings when dry. However, it becomes unstable when wet and has led to the collapse of cisterns and other structures about the ancient city. As the ground collapses, large cavities form enveloping the overlying structures.

Immediate action was taken to fill the bases of particularly important sites with sand and close them off to the public. In attempts to counteract this phenomenon, the Supreme Council of Antiquities spent 45 million digging trenches and adding pumps in hopes of decreasing the pressure of irrigation. In addition, a fence was added to prevent encroachment and threat. These proved to be successful and the site was removed from UNESCO’s World Heritage in Danger list in 2009.

Since then, water has continued to rise and cause destruction of monuments. The site is once again on UNESCO’s World Heritage in Danger list. Factors found to negatively impact the property most recently in 2018 include housing, management activities, managements systems/plan, and water.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 1275
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Mena

Галерея

 • Артефакты в Абу-Мена

 • Артефакты в Абу-Мена

 • Артефакты в Абу-Мена

 • Базилика склепа в Абу-Мена

 • Базилика склепа в Абу-Мена

 • Базилика склепа в Абу-Мена

 • Ванны в Абу-Мена

 • Ванны в Абу-Мена

 • Ванны в Абу-Мена

 • Пейзаж в Абу-Мена

 • Центр паломничества в Абу-Мена

 • Центр паломничества в Абу-Мена

 • Религиозный комплекс в Абу-Мена

 • Руины Великой базилики в Абу-Мена

 • Руины в Абу-Мена

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 574
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Conservation


The Egyptian government has implemented emergency plans and indeed solved the problem with the water table, but the government does not currently have a thorough management plan or anything related to it. Since UNESCO requires a management plan for all the cultural and natural sites, several proposals have been made. The most reliable option is the use of a smart, sustainable membrane. It has been designed to solve issues with ventilation, energy, and water on the site. This plan involves building a dome-shaped smart membrane, which would provide the site an appropriate amount of airflow (as is required for every world heritage site). The smart-membrane dome would also provide a self-sustainable energy supply through solar cells located on the outside layer of the dome. The membrane would also be designed to have a filtration system for dehumidifying the air by filtering the water out of it so that the site can be better preserved.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 959
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Mena

Gallery

 • Artifacts at Abu Mena

 • Artifacts at Abu Mena

 • Artifacts at Abu Mena

 • Basilica of The Crypt at Abu Mena

 • Basilica of The Crypt at Abu Mena

 • Basilica of The Crypt at Abu Mena

 • Baths at Abu Mena

 • Baths at Abu Mena

 • Baths at Abu Mena

 • Landscape at Abu Mena

 • Pilgrimage Centre at Abu Mena

 • Pilgrimage Centre at Abu Mena

 • Religious Complex at Abu Mena

 • Ruins of the Great Basilica at Abu Mena

 • Ruins at Abu Mena

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 608
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Mena

Ссылки


 • Абу-Мена: тематические медиафайлы на Викискладе
 • Абу-Мена на сайте ЮНЕСКО (англ.)

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 89
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 17825
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 4489 (25%)
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Mena: использовано 5 блоков из 10, кол-во символов 6587 (37%)
 3. http://afrika-raj.ru/kultura-afriki/pamjatniki-v-abu-mena.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 2533 (14%)
 4. https://uk.advisor.travel/poi/Abu-Mena-5298: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 4216 (24%)Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий